Categories
แนะนำอาหาร

สร้างกล้ามเนื้อ โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อ

อย่างที่ทราบกันดีว่าอาหาร สร้างกล้ามเนื้อ โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง โดยแหล่งของโปรตีน ก็จะได้จากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ปลา ไข่ นม เต้าหู้ รวมไปถึงโปรตีนจากพืช สำหรับคนปกติทั่วไป ควรได้รับโปรตีน 0.8 ต่อกรัมต่อน้ำหนักตัว นั่นหมายความว่าถ้าหากหนักห้าสิบกิโลกรรม อาหารต้านโควิด

ก็ควรได้รับโปรตีน 40-50 กรัมต่อวัน แต่สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อ ความต้องการโปรตีนก็ควรจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.5-2 กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัม สำหรับคนที่หนักห้าสิบกิโลกรัมควรได้รับโปรตีนประมาร 75-100 กรัมต่อวัน และ สำหรับคนที่เน้นสร้างกล้ามเนื้อมาก ๆ โภชนาผู้ป่วยเบาหวาน

สร้างกล้ามเนื้อ ความต้องกายจะต้องได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 กรัมต่อกิโลกรัม

อย่างเช่นนักกีฬาเพาะกาย กล้ามเนื้อ ความต้องกายจะต้องได้รับเพิ่มขึ้นเป็น 2-3 กรัมต่อกิโลกรัม ในหนึ่งวันจะได้รับโปรตีนสูงถึง 100-200 กรัมต่อวัน ดังนั้นจึงควรแบ่งอาหารออกเป็นมือย่อย ๆ 4-6 มื้อต่อวันเพื่อให้ได้รับโปรตีนที่พอเหมาะ รีวิวหมูทอด  และให้ร่ายกายดูซึมโปรตีนไปใช้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากข้อจำกัดของร่ายกายที่สามารถย่อยและดูซึมโปรตีนได้เพียงครั้งละ 20-30 กรัมต่อมื้อ แต่อย่างใดก็ตามการจะเพิ่มกล้ามเนื้อได้นั้น นอกจากการรับประทานโปรตีนที่เพิ่มขึ้น พะแนงหมู 

นักกล้าม

ยังต้องอาศัยการออกกำลังกายที่เพียงพอ และเหมาะสมร่วมด้วย เวย์โปรตีนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในน้ำนม โดยจะถูกนำมาสกัดเอาคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ วิตามินแร่ธาตุอื่น ๆ ออกไปเพื่อให้โปรตีนส่วนที่เหลือบริสุทธิ์ สำหรับเวย์โปรตีนแบ่งออกเป็นสองประเภทได้แก่ Whey Protein Concentrate เวย์ชนิดนี้มีความเข้มข้นของโปรตีนประมา 70-80 เปอร์เซ็นต์ และจะยังคงมีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และ แลคโตส เหลืออยู่รสชาติเหมือนนมผงทั่วไป

ราคาถูกเมื่อเทียบกับเวย์ชนิดอื่น อย่างที่สองก็คือ Whey Protein Isolate การนำเวย์โปรตีนชนิดนี้มาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติม ทำให้มีความเข้มข้นของโปรตีนได้มากกว่า และยังคงมีคาร์โบไฮเดรต ไขมัน น้ำตาล เหลือในปริมาณที่น้อยมาก แต่ราคาจะค่อนข้างแพงกว่าแบบแรก อย่างที่สามคือ Hydrolyzed คือการนำเวย์โปรตีนชนิดคอนเซนเตรท หรือ ไอโซเลตไปผ่านกระบวนการไฮโดรไลซ์เพื่อให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กลง ร่ายกายดูดซึมไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อย ราคาแพงมากนิยมนำไปเป็นส่วนประกอบในอาหารทางการแพทย์บางชนิด ยูฟ่าเบท

ประโยชน์จากการทานเวย์

  • ร่างกายทำงานปกติ
  • จำเป็นต่อร่างกาย
  • ออกกำลังกายได้นานขึ้น
  • ร่างกายมีแรงเพิ่มขึ้น